Najděte si své boty
Příroda jako vzor

respektovat přírodu – rozumět přírodě – chránit přírodu

Každý jedinec by měl usilovat o to, aby se zdroji, které nám dala příroda k dispozici, zacházelo co možná nejšetrněji.

V domácnostech stačí toto myšlení k třídění a kompostování odpadů. To, co platí pro domácnosti, by mělo obzvlášť platit pro průmysl, který přebírá odpovědnost vůči svým svých zaměstnancům, spotřebitelům a přírodě. „Příroda jako vzor“, to byla od počátku snaha firmy BIRKENSTOCK, a tak by mělo zůstat i v budoucnu.

Firma BIRKENSTOCK byla jedním z prvních výrobců obuvi na světě, který ve výrobě používal téměř výhradně lepidla rozpustná ve vodě a lepidla rozpouštědel. V posledních letech jsme úspěšně pracovali na tom, abychom výrazně snížili podíl lepidel obsahujících rozpouštědla.

V roce 1987 tvořil v naší výrobě podíl lepidel bez rozpouštědel 17 %, v roce 1990 se zvýšil již na 46 %. Dnes se používají z 95 % lepidla šetrná k životnímu prostředí.

Tímto opatřením nejen snižujeme znečišťování životního prostředí rozpouštědly, ale vyrábíme i lepší kvalitu. Ochrana životního prostředí jak vůdčí myšlenka

Firma BIRKENSTOCK se již před 30 lety, kdy o ochraně životního prostředí téměř nikdo nehovořil, intenzivní zabývala technikou, která šetří elektrický proud a energie. Vlastní vývoj speciálních strojů, neustálý vývoj výrobních postupů a trvalé zlepšování výrobních postupů podpořili požadavek firmy BIRKENSTOCK investovat do energeticky úsporné techniky a strojů.

Co se týká investic do techniky prostředí, je firma BIRKENSTOCK na prvním místě v Evropě.

Náš hlavní úkol byl a i dnes je snížení spotřeby energie u strojů a topných zařízení. tak bylo možné snížit spotřebu energie o více než 90 %. Například tímto:

  • zlepšeními v oblasti našich velkých lisů na kůže, které spotřebovávají jen cca 10 % elektrické energie spotřebovávané běžnými lisy
  • používáním vlastních zařízení na výrobu elektrické energie šetrnou k životnímu prostředí
  • třemi velkými zařízeními na koprodukci elektrické energie a tepla.

U této metody koprodukce elektrické energie a tepla se teplo vznikající při výrobě elektrické energie získává zpět a dále využívá. Konkrétně k sušení našich korkových stélek. Vznikající odpadní teplo zde slouží jako topení pro sušicí zařízení, kterým všechny korkové stélky jednotlivě projíždí. (Představuje to velké náklady, které ale rádi ve prospěch postupů šetrných k životnímu prostředí akceptujeme).